-:: โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร... วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ... ::-

Free Website Counter
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ 09/03/2011


<<ติดต่อโรงเรียน>>

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการงานประดิษฐ์จากใบตอง ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมืองทองธานี

 

 

   
 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารขอต้อนรับ รอง ผอ.ศรีประพร วงศ์กมลาไสย ในโอกาส
มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>

 
   
 
   
 
"'ประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๖ "
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ได้นำนักเรียนไปร่วมประเพณีลอยกระทง ในงาน "มหกรรมอาหาร
ท้องถิ่น ปลอดเหล้า ปลอดภัยและงานคืนสิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟ
ใต้ประทีป ประจำปี ๒๕๕๖
คลิกเพื่อดูภาพ >>
   
"'กีฬาอนุบาล 2556 "
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ได้นำนักเรียนอนุบาลไปร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระดับอนุบาล "บ้านค้อเกมส์" ณ สนามศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
คลิกเพื่อดูภาพ >>

"'วันสุนทรภู่ ๒๕๕๖ "
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ณ อาคารเอนกประสงค์ ภายในงานมีกิจกรรม
มากมาย อาทิเช่น การประกวดตัวละคร การแข่งขันส้มตำลีลา
ได้รับความสนใจจาก้นักเรียนและผู้ชมเป็นอย่างมาก
คลิกเพื่อดูภาพ >>

"'พิธีไหว้ครู "
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ได้ร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และ
เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครูโดยตรง
คลิกเพื่อดูภาพ >>

ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
   
 

   
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา