-:: โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร... วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ... ::-


<<ติดต่อโรงเรียน>>

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐมน พลมั่น ชั้น ม.๓/๑ และคุณครูสุขญดา จันทะไทย ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมืองทองธานี

 

กีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
       
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
คลิกเพื่อดูภาพ

ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
ณ ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา