คะแนน ประถม


<<ติดต่อโรงเรียน>>

Wednesday, 06-Dec-2017
   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


ดร.สมปอง มาตย์แท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา