-:: โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร... วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ... ::-
คะแนน ประถม
คะแนน ม.ต้น
คะแนน ม.ปลาย
 


<<ติดต่อโรงเรียน>>

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

 

ประเมินสถานศึกษาดีเด่น
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
(ร้อยแก่นสารสินธ์)

ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา