-:: โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร... วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ... ::-
 


<<ติดต่อโรงเรียน>>

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร นำโดย ผอ.พงศ์ศักดิ์ อันปัญญา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา