-:: โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร... วินัยดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ... ::-

คะแนน ประถม
คะแนน ม.ต้น
คะแนน ม.ปลาย


<<ติดต่อโรงเรียน>>

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาะจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2558
    ประกาศ เอกสารสอบ รายการแนบท้าย
 

 

ประเมินสถานศึกษาดีเด่น
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
(ร้อยแก่นสารสินธ์)

ภาพ / ข่าว : งานสารสนเทศ
 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู)
ข้อคิดในการทำงาน จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 


ดร.สมปอง มาตย์แท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา